Παρασκευή, 04 Ιανουάριος 2019 14:38

Εργονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γραφή

   Η γραφή είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Πιο συγκεκριμένα για να εμπλακεί ένα παιδί σε γραφοκινητικές δραστηριότητες απαιτούνται κινητικές, αισθητηριακές, οπτικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Εκτός όμως από τις επιμέρους δεξιότητες καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και οι εργονομικοί παράγοντες.
 
   Στους εργονομικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται:
⦁η στάση σώματος (θέση) του παιδιού, 
⦁η σύλληψη του γραφικού εργαλείου,
⦁η θέση στην οποία τοποθετείται το χαρτί ή το τετράδιο,
⦁το είδος του γραφικού εργαλείου (μολύβι, μαρκαδόρος, ξυλομπογιά, πινέλο)
⦁καθώς και το ύψος του γραφείου και της καρέκλας
 
   Η συχνότερη θέση από την οποία οι μαθητές καλούνται να εμπλακούν σε γραφοκινητικές δραστηριότητες είναι η καθιστή. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία το παιδί πρέπει να κάθεται σε τέτοια θέση ώστε η λεκάνη και τα ισχία να σχηματίζουν γωνία ενενήντα μοιρών. Αντίστοιχα τόσο οι αρθρώσεις του γόνατος όσο και της ποδοκνημικής πρέπει να βρίσκονται σε γωνία ενενήντα μοιρών. Η άρθρωση του ώμου πρέπει να βρίσκεται σε γωνία τριάντα μοιρών ενώ το αντιβράχιο να ακουμπά στο τραπέζι. Για να μπορέσει, λοιπόν, το παιδί να καθίσει σε αυτή τη θέση θα πρέπει η καρέκλα και το τραπέζι να έχουν το κατάλληλο ύψος.
Αναμφίβολα η σύλληψη του μολυβιού ή του μαρκαδόρου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εμπλοκή των παιδιών σε γραφοκινητικές δραστηριότητες. Η ιδανική σύλληψη ονομάζεται δυναμική τριποδική. Σε αυτή το μολύβι συγκρατείται από τον αντίχειρα και το δείκτη ενώ ο μέσος έχει υποστηρικτικό ρόλο. Ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη υπάρχει ένα κενό (στο μέγεθος ενός μικρού αυγού) το οποίο επιτρέπει στα δάκτυλα να έχουν μεγαλύτερο εύρος κίνησης και περισσότερη ευελιξία. 
 
   Ακόμη η πλάγια θέση στην οποία τοποθετείται το χαρτί ή το τετράδιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ωστόσο παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στους δεξιόχειρες και στους αριστερόχειρες. Έτσι το παιδί που συγκρατεί το γραφικό εργαλείο με το δεξί χέρι πρέπει να στρίβει το χαρτί του κατά είκοσι πέντε με τριάντα μοίρες αριστερά ενώ το παιδί που συγκρατεί το γραφικό εργαλείο με το αριστερό χέρι καλείται να στρίψει το χαρτί του είκοσι πέντε με τριάντα μοίρες δεξιά. 
 
   Συμπερασματικά ανάλογα με τον εργονομικό παράγοντα στον οποίο παρατηρούνται οι εκάστοτε δυσκολίες μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές και να καταρτιστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ώστε να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες.