Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 14:46

Δραματοθεραπεία Ενηλίκων

            Η Δραματοθεραπεία ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης (όπως η μουσικοθεραπεία, η χοροθεραπεία και η εικαστική θεραπεία) και μπορεί να λειτουργήσει σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο. Στόχος της Δραματοθεραπείας είναι να αναπτύξει την υγιή πλευρά του ατόμου, να το διδάξει νέους τρόπους διαπραγμάτευσης και αντιμετώπισης των καταστάσεων της ζωής του, επιφέροντας έτσι την ψυχική και συναισθηματική του ισορροπία. Βοηθά την έκφραση και πέρα από τον λόγο διευρύνει τον επικοινωνιακό ορίζοντα του ατόμου, κινητοποιεί την φαντασία και την χαρά του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας. Μέσα από τις τεχνικές της (role-playing, κίνηση, ζωγραφική, κατασκευή και αφήγηση ιστοριών, μάσκες κτλ.) επιτυγχάνεται η διερεύνηση των εμπειριών του ατόμου και η ανάπτυξη του φάσματος των συναισθηματικών και κοινωνικών ρόλων που διαδραματίζει στη ζωή του, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος του σώματος στη κατεύθυνση της ψυχοσωματικής θεώρησης του ανθρώπου.

          Οι συνεδρίες της Δραματοθεραπείας περιλαμβάνουν ένα ευρύ ρεπερτόριο εκφραστικών σχημάτων δράματος, τα οποία διαθέτουν διαφορετικές θεραπευτικές δυνατότητες. Τα εκφραστικά σχήματα της Δραματοθεραπείας είναι :

- Η χρήση αυτοσχέδιων ή βάσει σεναρίου ρόλων και χαρακτήρων ή το παίξιμο του ίδιου του εαυτού μέσα σε μια πεποιημένη πραγματικότητα, με σκοπό τη διερεύνηση εμπειριών ζωής.

- Η χρήση υλικών όπως αντικείμενα , μικρά παιχνίδια και κούκλες ή φιγούρες κουκλοθεάτρου, ώστε οι συμμετέχοντες να δραματοποιήσουν και να επεξεργαστούν προβληματικά συναισθήματα , σχέσεις ή εμπειρίες.

- Η χρήση του σώματος σε μορφές Δράματος, όπου μέσα από τη μεταμφίεση, τη μάσκα, τη μιμική ή την τέχνη της παράστασης, επιτυγχάνεται η διερεύνηση του εαυτού, της εικόνα, της σχέσης.

- Η χρήση σεναρίων , ιστοριών και μύθων που επιδιώκουν να ξαναζωντανέψουν και να ερμηνεύσουν θέματα, προσωπικά προβλήματα ή αρχέτυπο υλικό με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση προβλημάτων.

- Η δημιουργία τελετουργιών Δράματος με σκοπό τη θεραπευτική επεξεργασία εμπειριών ζωής.

- Η μετακίνηση ανάμεσα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μέσω του Δράματος , με σκοπό τη δημιουργία καινούριων τρόπων λειτουργίας των σχέσεων με τον ίδιο τον εαυτό και με τους άλλους.

          Οι μέθοδοι της Δραματοθεραπείας όπως προκύπτει περιλαμβάνουν κίνηση, φωνή, χορό, θεατρικά παιχνίδια, μαριονέτες και μάσκες, παίξιμο ρόλων, αυτοσχεδιασμό, επεξεργασία κειμένων. Ουσιαστικά όλες οι τεχνικές που προέρχονται από το θέατρο εφαρμόζονται επιλεκτικά σε διάφορες ομάδες ανθρώπων, προκειμένου να διευκολύνουν τη λεκτική και τη μη λεκτική έκφραση και την επίλυση στο πλαίσιο ενός δράματος ή μιας ιστορίας.