ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου για μάθηση. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες συνήθως δυσκολεύονται στην ανάγνωση, τη γραφή, τη μνήμη, τη μαθηματική σκέψη και έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Αντίθετα, μπορεί να έχουν αυξημένη ευφυΐα και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μόνο σε κάποια μαθήματα. Εμείς στο Bright minds θεωρούμε ότι κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ικανό για μάθηση. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Ποιες είναι οι βασικές μαθησιακές δυσκολίες;

Δυσκολίες προφορικού λόγου

Πρόκειται για δυσκολίες που αφορούν στην κατανόηση της ομιλίας και την έκφραση προφορικού λόγου. Το παιδί μπορεί, κατά συνέπεια, να παρουσιάζει δυσκολίες στην έκφραση ή ακόμα και να δυσκολεύεται να παρακολουθήσει μια συνομιλία.
 
Παραδείγματα:

 • Το παιδί έχει φτωχό λεξιλόγιο
 • Το παιδί δυσκολεύεται να διακρίνει ορισμένους ήχους ή να χρησιμοποιήσει λέξεις που αρχίζουν ή περιέχουν έναν συγκεκριμένο ήχο
 • Το παιδί δυσκολεύεται να περιγράψει ένα αντικείμενο ή να αφηγηθεί μια ιστορία
 • Το παιδί δεν μπορεί ή δεν έχει ευχέρεια να αναγνώσει ένα κείμενο και να κατανοήσει το περιεχόμενό του
 • Το παιδί δυσκολεύεται να ταυτίσει ένα γράμμα με τον αντίστοιχο ήχο του (φώνημα)
 • Το παιδί διαβάζει πολύ αργά ή δεν έχει σωστό ρυθμό στην ανάγνωση

Δυσκολίες γραπτού λόγου:

Πρόκειται για δυσκολίες που περιλαμβάνουν προβλήματα στη γραπτή έκφραση, στην ορθογραφία, στο γραφικό χαρακτήρα (Δυσγραφία) και γενικότερα δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 
Παραδείγματα:

 • Το παιδί κάνει ορθογραφικά λάθη
 • Το παιδί έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, δεν τηρεί μια ενιαία κατεύθυνση στο γραπτό του, κάνει λάθη στις αποστάσεις των γραμμάτων και των λέξεων
 • Κάνει κακή χρήση των σημείων στίξης
 • Γράφει πολύ αργά
 • Τείνει να επαναλαμβάνει γράμματα ή συλλαβές
 • Το παιδί δυσκολεύεται να συντάξει προτάσεις, να οργανώσει το θέμα του και να αναπτύξει γραπτώς τη σκέψη του
   

Δυσκολίες μαθηματικού λόγου

Πρόκειται για δυσκολίες που αφορούν στη μαθηματική σκέψη, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (Δυσαριθμησία).

Παραδείγματα:

 • Το παιδί που έχει δυσκολίες στην αριθμητική, στην εκμάθηση της προπαίδειας.
 • Το παιδί που δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τους αριθμούς και τα μαθηματικά σύμβολα.
 • Το παιδί που δεν μπορεί να ανακαλέσει μαθηματικούς όρους και σύμβολα.
 • Το παιδί που έχει δυσκολία στη γεωμετρία.
 • Το παιδί δυσκολεύεται να κάνει υπολογισμούς και αριθμητικές πράξεις.
 • Το παιδί έχει δυσκολία στη μνήμη του
 • Το παιδί που δεν μπορεί να κατανοήσει τι ζητά μια μαθηματική άσκηση

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η Δυσλεξία είναι μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος.  Τα άτομα με δυσλεξία έχουν φυσιολογική ή πάνω απο το φυσιολογικό, νοημοσύνη. Στα δυσλεκτικά άτομα παρουσιάζεται μια απόκλιση μεταξύ υψηλών αποτελεσμάτων στα τεστ νοημοσύνης και χαμηλών αποτελεσμάτων στα τεστ ανάγνωσης/ ορθογραφίας. Πρόκειται για μια δυσκολία νευροβιολογικής και νευροαναπτυξιακής φύσης, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας.

Η Δυσλεξία εκδηλώνεται με διαφορετικά συμπτώματα σε κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει ενιαία μορφή δυσλεξίας. Υπάρχουν ωστόσο κάποια συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται συχνότερα και τα οποία δε θα πρέπει να αγνοηθούν. Αφορούν κυρίως σε προβλήματα Δυσορθογραφίας και Δυσαναγνωσίας, με χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία αφορούν στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των γραμματικών συμβόλων.

Η Δυσλεξία εκδηλώνεται με διαφορετικά συμπτώματα σε κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει ενιαία μορφή δυσλεξίας.

Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-V τα συμπτώματα της δυσλεξίας αφορούν:

- Δυσκολίες στην ανάγνωση οι οποίες σχετίζονται με την:

 • Ακρίβεια ανάγνωσης κειμένου
 • Ευφράδεια
 • Κατανόηση γραπτού λόγου

- Ανεπάρκεια στη γραπτή έκφραση η οποία περιλαμβάνει πιθανές ελλείψεις σε:

 • Ορθογραφική ακρίβεια
 • Γραμματική ακρίβεια και ορθή χρήση των σημείων στίξης
 • Σαφήνεια ή οργάνωση της γραπτής έκφρασης

- Δυσλειτουργία στα μαθηματικά η οποία περιλαμβάνει πιθανές ελλείψεις σε:

 • Αίσθηση των αριθμών
 • Απομνημόνευση των στοιχείων αριθμητικής
 • Ακρίβεια στους μαθηματικούς υπολογισμούς
 • Μαθηματική σκέψη

Ενδείξεις ότι το παιδί μπορεί να παρουσιάζει δυσλεξία:

 • Το παιδί που διαβάζει πολύ αργά, δεν έχει σωστό ρυθμό και κάνει πολλά λάθη στην ανάγνωση
 • Το παιδί που δεν μπορεί να κατανοήσει το νόημα ενός γραπτού κειμένου
 • Το παιδί με δυσανάγνωστη γραφή, (συχνά ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του να διορθώνει επανειλημμένα το γραπτό του)
 • Το παιδί που γράφει ανορθόγραφα
 • Το παιδί που δυσκολεύεται να ξεχωρίσει γράμματα και αριθμούς, (π.χ. ρ - 9, ε - 3, κ - 4, οι – 10)
 • Το παιδί που δυσκολεύεται  να ξεχωρίσει φθόγγους που μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους (π.χ. Β-Φ, Δ-Θ, Σ-Ξ-Ζ)
 • Το παιδί που δεν  αντιλαμβάνεται τους διπλούς ήχους και τα συμφωνικά συμπλέγματα που περιέχονται στις λέξεις (π.χ. ΚΛ- ΛΤ)
 • Το παιδί που παρουσιάζει δυσκολία στην γραπτή δομή και διατύπωση του λόγου. (π.χ. δεν μπορεί να γράψει έκθεση).
   

Πώς αντιμετωπίζουμε τις μαθησιακές δυσκολίες;

Το Bright minds διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους θεραπευτές που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να αντιμετωπίσει όλα τα μαθησιακά προβλήματα που το απασχολούν.

Η μέθοδός μας:

Η θεραπευτική μας προσέγγιση αρχίζει με την αρχική λήψη ιστορικού μέσω μιας συζήτησης με το γονέα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε και καταγράφουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα της κατάστασης του παιδιού. Στη συνέχεια, χορηγούμε αναγνωρισμένα tests από την παγκοσμια κοινότητα, και Ελλήνων ψυχολόγων. και πραγματοποιούμε συνεντεύξεις με το ίδιο το παιδί. Αυτά τα διαγνωστικά εργαλεία μάς επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και στη διαμόρφωση του μαθησιακού προφίλ του μαθητή. Πρόκειται για μια ενεργή διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός μιας εξατομικευμένης ειδικής παρέμβασης. Η διεπιστημονική ομάδα μας αποτελείται από Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ψυχολόγους οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;

Οι μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Έτσι, το παιδί θα μπορέσει να βελτιώσει τις επιδόσεις του στο σχολείο, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Το παιδί που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μάθει, αλλά για να μάθει χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Για αυτό το παιδί θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να καθοδηγείται ακολουθώντας το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί μας μελετούν τους τομείς όπου εμφανίζονται τα συμπτώματα, εντοπίζουν τις αδυναμίες και ενημερώνουν την οικογένεια για τη φύση της δυσκολίας του παιδιού.