ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας με τον θεραπευτή, το άτομο οδηγείται στην αποκάλυψη και συνειδητοποίηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων ερμηνείας και συμπεριφοράς του, που λειτουργούν ως εμπόδιο στις διαπροσωπικές του σχέσεις (φιλικές, ερωτικές, επαγγελματικές).

Η ατομική συμβουλευτική αφορά στη βαθύτερη αντίληψη των συναισθημάτων και δυσκολιών που το άτομο βιώνει στην καθημερινότητα. Μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας με τον θεραπευτή, το άτομο οδηγείται στην αποκάλυψη και συνειδητοποίηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων ερμηνείας και συμπεριφοράς του, που λειτουργούν ως εμπόδιο στις διαπροσωπικές του σχέσεις (φιλικές, ερωτικές, επαγγελματικές). Μέσα από την κατανόησή τους, κατορθώνει να γνωρίσει πιο ουσιαστικά τον εαυτό του, τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες του, να επανορθώσει λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, και να δημιουργήσει μια νέα προοπτική στη διαχείριση της ζωής του.

Φώνη Τζιτζιμίκα

Ψυχολόγος