ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

Μια πρωτοποριακή μέθοδος εκπαίδευσης που έχει βοηθήσει εκατομμύρια γονείς παγκοσμίως!

 • Θέλετε να βελτιώσετε τη σχέση σας με τα παιδιά σας;
 • Μπορείτε να τα μάθετε πώς να λύνουν μόνα τους τα προβλήματά τους;
 • Γνωρίζετε πώς να αποφύγετε τις παγίδες της μη αποτελεσματικής επικοινωνίας;
 • Ακούτε τα παιδιά σας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να σας μιλούν και τους μιλάτε έτσι, ώστε να σας ακούν;
 • Ξέρετε να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της «μη ήττας» για την επίλυση συγκρούσεων;

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα πρωτοπαρουσιάστηκε από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος εκπαίδευσης για γονείς, με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας. Έχουν συμμετάσχει σ’ αυτό περισσότεροι από ένα εκατομμύριο γονείς σε 43 χώρες, ενώ το σχετικό βιβλίο του «Parent Effectiveness Training» έχει πουλήσει πάνω από 4 εκ. αντίτυπα σε 33 γλώσσες.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσουν και να βελτιώσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους, προάγοντας αισθήματα υπευθυνότητας, συνεργασίας, αυτονομίας και σεβασμού. Αυτό επιτυγχάνεται όχι με αυταρχικό τρόπο αλλά με την καλλιέργεια των έμφυτων θετικών στοιχείων που έχει κάθε άτομο.

Στο εργαστήριο θα μάθω:

 • Πώς να μεγαλώσω το παιδί μου, ώστε να είναι ένα χαρούμενο  και υπεύθυνο.
 • Πώς να επικοινωνώ μαζί του, ώστε να με καταλαβαίνει.
 • Πώς να το διευκολύνω να λύνει τα προβλήματά του, χωρίς να γίνομαι παρεμβατικός.
 • Πώς να διεκδικώ τις ανάγκες μου όταν παρεμποδίζονται από τη συμπεριφορά του παιδιού μου, χωρίς να διακινδυνεύω τη σχέση μου μαζί του.
 • Πώς να δημιουργήσω μια ουσιαστική και αρμονική σχέση με το παιδί μου.
 • Πώς να διευθετώ συγκρούσεις με ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι.

Η επιτυχία του εργαστηρίου οφείλεται κυρίως στο ότι είναι βιωματικό. Δεν αρκείται στη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων αλλά θέτει γερές βάσεις πρακτικής μάθησης που φέρνουν άμεσα και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα στις καθημερινές προκλήσεις της οικογένειας.
Το εργαστήριο ολοκληρώνεται σε 9 με 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, με συμμετοχή 6-8 ατόμων και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με προσιτό κόστος.